Horizon in Poland


Horizon in Poland

Poznan libraries

The Mikolaj Kopernik University of Torun

Technical University of Lodz

Lodz University

University of Medical Sciences of Lodz

Wyższe Seminarium Duchowne w Lodzi

Panstwowa Wyzsza Szkola Filmowa, Telewizyjna i Teatralna w Lodzi

Wojskowa Akademia Medyczna im. gen. H. Szareckiego w Lodzi

Akademia Sztuk Pieknych im. Wl. Strzeminskiego w Lodzi

Akademia Muzyczna w Lodzi

Centrum Badan Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Lodzi

Wojewodzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Lodzi im. Marszalka J. Pilsudskiego

Wyzsza Szkola Pedagogiczna w Olsztynie

Wyzsza Szkola Pedagogiczna w Bydgoszczy