Format USMARC


  Podręczniki

  1. Format USMARC rekordu bibliograficznego dla książki (Oprac. Maria Lenartowicz, Anna Paluszkiewicz) Warszawa 1997.
  2. Katalogowanie książek i wydawnictw ciągłych w formacie USMARC, Warszawa 1997.
  3. Format MARC21 rekordu bibliograficznego dla wydawnictwa ciągłego. (Oprac. Barbara Nałęcz) Warszawa 2001.
  4. Opis bibliograficzny dokumentów w formacie MARC21 w systemie Horizon cz. 1 Książka, cz. 2 Wydawnictwo ciągłe, cz. 3 Dok. normalizacyjne (wersja internetowa).
  Wymienione książki można zamówić w Dziale Promocji i Kolportażu SBP.

    Adres:
      Dział Promocji i Kolportażu SBP
      02-103 Warszawa-Ochota
      ul. S.K. Hankiewicza 1
      tel. 22-43-45