System Horizon

 Przypomnienia dla bibliotekarzy systemowych

 Monity w systemie Horizon - instrukcja

Instrukcja katalogowania czasopism

Niniejsza instrukcja została opracowana zgodnie z ustaleniami przyjętymi przez bibliotekarzy systemowych bibliotek poznańskich w styczniu 1998r.

 
 
Instrukcja użytkowania modułu Czasopisma systemu Horizon

Tutaj znajdą Państwo szczegółowy przewodnik autorstwa Hanny Wesołowskiej-Mis (Biblioteka UAM) obsługi modułu czasopism w systemie Horizon, opracowany na zasadzie "krok po kroku".

 
 
IMPORT REKORDÓW Z POLAMI ODSYŁACZY

Punkty porównań łączeń opisów bibliograficznych, nadpisywanie rekordów przy imporcie, import haseł wzorcowych z polami odsyłaczy zob. i zob. też.

 
 
INSTRUKCJE TWORZENIA REKORDÓW BIBLIOGRAFICZNYCH WYDAWNICTW ZWARTYCH W SYSTEMIE HORIZON:

Oprac. Małgorzata Praczyk-Jędrzejczak (Biblioteka UAM)

 
 

Instrukcje dotyczące opracowania czasopism zmikrofilmowanych - tworzenie rekordu bibliograficznego w formacie MARC 21 oraz rekordu egzemplarza, pozycji i zasobu w systemie HORIZON

Oprac. Hanna Wesołowska-Mis (Biblioteka UAM)

 
 

Instrukcje dotyczące serii, podserii, sekcji oraz numeracji w opisie bibliograficznym czasopism w formacie MARC 21

Oprac. Hanna Wesołowska-Mis (Biblioteka UAM)

 
 
Opracowanie bibliograficzne dodatków dla czasopism w formacie MARC 21 - strefa tytułu i uwag oraz pola powiązań między rekordami

Oprac. Hanna Wesołowska-Mis (Biblioteka UAM)

 
 
Instrukcje opracowania bibliograficznego czasopism zdigitalizowanych w formacie MARC 21 oraz tworzenia rekordu egzemplarza, pozycji i zasobu w systemie HORIZON

Oprac. Hanna Wesołowska-Mis (Biblioteka UAM)

 
 
INSTRUKCJE TWORZENIA I WYPEŁNIANIA REKORDU EGZEMPLARZA W SYSTEMIE HORIZON:

Oprac. Halina Basińska (Biblioteka UAM)

 
 
Instalacja i konfiguracja klienta systemu Horizon
ver. 5.1g.12 dla Windows 95/NT.
 
 
W skład systemu Horizon wchodzą następujące moduły:

 Gromadzenie (prowadzenie kartoteki dezyderatów, zamówień, kontrola budżetu, monity itp.)

 Katalogowanie (opis bibliograficzny, kartoteka haseł wzorcowych, eksport i import opisów)

 Wydawnictwa ciągłe (kontrola zakupów wydawnictw ciągłych)

 OPAC (katalog dostępny dla czytelnika)

 Udostępnianie (wypożyczanie, rezerwacja , monitowanie itp.)

 

Więcej informacji o Horizonie można znaleźć tutaj:

SirsiDynix

 Obsługę serwisową Horizona na terenie Polski prowadzi firma INFORMA
tel. +48(61)642 70 47

email: marcin.majorkowski@informa.poznan.pl