Oprac. Halina Basińska

 

 

 

Instrukcja tworzenia i

wypełniania rekordu egzemplarza dla wydawnictw wielotomowych w systemie Horizon

 

 

            Każdy tom dzieła wielotomowego / poza szczególnym przypadkiem jakim jest rekord zasobu/ opisujemy w osobnym rekordzie bibliograficznym.   

 

W dalszym ciągu postępujemy tak jak z wydawnictwem zwartym, sporządzając rekordy egzemplarzy przy rekordach bibliograficznych poszczególnych tomów. Każdy z tomów otrzymuje swój indywidualny nr inwentarzowy (w BU-UAM jest tożsamy z sygnaturą).  Tytuł jest wprawdzie "rozproszony" w magazynie, ale zyskuje na takim postępowaniu rozliczanie wpływów i gospodarka ubytkami.

 

 

 

 

 

 

 

 

            W sytuacji, kiedy z określonych  względów korzystne jest, aby całość wydawnictwa wielotomowego przechowywana była w jednym miejscu ( np. w księgozbiorze czytelni ) zalecane jest wypełnienie w rekordzie egzemplarza okna "Nr inwentarzowy". Wpisanie tam odpowiedniego symbolu określającego znak miejsca ułatwia dotarcie do poszukiwanego dzieła.