Rekord egzemplarza czasopisma w formie elektronicznej

 

Nośnik - określa się zgodnie z ustaleniem przyjętym w bibliotece i wybiera za pomocą przycisku Kody.

W oknie - Sygnatura - wprowadza się przyjęte przez bibliotekę oznaczenie cyfrowe, literowe lub mieszane, o ile wszystkie dyski zawierające zasób czasopisma, są oznaczone tą samą sygnaturą, w pozostałych przypadkach okna nie wypełnia się.

Status Gromadzenia - wybiera się oznaczenie Nie publikowane bieżąco.

Typ reklamacji – wybiera się oznaczenie Bez reklamacji.

Okien Reklamacja i Dostawca – nie wypełnia się.

Egzemplarz do obiegu – zaznacza się ramkę „Zasób

Tworzenie pozycji – wybiera się oznaczenie „ Z kodami paskowymi” lub „Bez kodów paskowych”. Jeżeli dyski zawierające zasób czasopism oznacza się kodami paskowymi, można zaznaczyć tworzenie pozycji z „kodami paskowymi”. Kody paskowe wprowadza się w rekordach pozycji w module katalogowanie.

Rodzaj pozycji - wybiera się właściwe oznaczenie za pomocą przycisku Kody

Uwaga w PAC – jeżeli każdy dysk oznacza się osobną sygnaturą, w oknie „Uwaga w PAC” można sporządzić uwagę ogólną, o sygnowaniu płyt i sposobie ich wyszukiwania w katalogu.