Towarzystwo Przyjaciół Biblioteki Raczyńskich
Powrót


 Historia gruntów fundacyjnych

 Działania TPBR

 Aktualności

 Akcje publiczne

 Zarząd
61-763 Poznań, ul. Wroniecka 14, tel. 855-12-44

Z początkiem 1999 r., po publikacji "Winiety" pt. Biblioteka pod dyktatem?, na łamach "Gazety Wyborczej" rozpowszechniono decyzję wojewody poznańskiego Włodzimierza Łęckiego z 11 sierpnia 1993 r. o przekazaniu Telekomunikacji Polskiej S.A. w wieczyste posiadanie historycznych gruntów ufundowanych Bibliotece Raczyńskich przez jej Założyciela - Edwarda hrabiego Raczyńskiego.

Sprawa ta wyszła na jaw w chwili, gdy Biblioteka podjęła starania o rozbudowę. Władze miasta sprawę gruntów uznały za ostatecznie rozstrzygniętą, przyznając Telekomunikacji prawo do ich posiadania.
W obronie zagrożonych praw Biblioteki zorganizowało się Towarzystwo Przyjaciół Biblioteki Raczyńskich, skupiające reprezentatywne środowiska Poznania. Celem Towarzystwa jest:
  a) wspieranie Biblioteki i ochrona jej dziedzictwa,
  b) szerzenie kultury książki,
  c) działania na rzecz kultury Poznania,
  d) ochrona dziedzictwa kulturowego Miasta i Regionu,
  e) współpraca z pokrewnymi instytucjami w kraju i zagranicą.
Za swoje główne zadanie Towarzystwo uznało między innymi:
  "...obronę praw mieszkańców Poznania i Wielkopolski do swojej Biblioteki, bowiem im, swoim współziomkom, Bibliotekę tę ofiarował."
Idea Towarzystwa zyskała szerokie i entuzjastyczne poparcie mieszkańców Poznania wyrażone podczas dwóch happeningów oraz ponad ośmioma tysiącami podpisów złożonych pod apelem kierowanym do Zarządu i Rady Miasta.
Happeningi
 • W obronie Raczyńskich" 22 czerwca 1999 r.
 • Odsłonięcie pomnika niewdzięczności " Czemu niewdzięczni?"
  15 grudnia 1999 r.
Głos opinii publicznej nie wpłynął na zmianę stanowiska władz miasta, nadal odmawiających Bibliotece prawa do jej własności. Dlatego Towarzystwo do tej pory wytrwale zabiega o rozbudowę Biblioteki Raczyńskich na jej historycznych terenach fundacyjnych.