Warsztaty nt. opracowania zasobów bibliotek cyfrowych. Organizator: Poznańska Fundacja Bibliotek Naukowych.


W dniach 7-8 września w Gnieźnie odbyło się pierwsze spotkanie bibliotekarzy cyfrowych zajmujących się metadanymi.

Na spotkaniu przedstawiono - wyjątkowo rzeczowo i kompetentnie - główne problemy związane z przygotowaniem metadanych dla bibliotek cyfrowych. Uznano że problemy te można podzielić na cztery zasadnicze grupy:

1. Współpraca w zakresie stworzenia i wykorzystywania zbioru synonimów w procesie opracowania.
2. Problemy prawne.
3. Problemy unifikacji zawartości niektórych pól DC.
4. Sprawa umieszczenia w oprogramowaniu dLibra gotowego słownika haseł przedmiotowych i słów kluczowych.

Powołano 3 zespoły robocze, które do grudnia czyli do tegorocznych warsztatów dLibry zobowiązały się przedstawić wstępne rezultaty swoich prac.

Skład Zespołu ds. metadanych w bibliotekach cyfrowych:


Maria Miller
tel. : (0 -22) 234 + wew: 5508
e-mail: miller@bg.pw.edu.pl
Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej

Małgorzata Wornbard
tel.: (0 -22) 234 + wew: 5322
e-mail: wornbard@bg.pw.edu.pl
Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej

Monika Jędralska
e-mail: Monika. jedralska@gmail.com
Biblioteka Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu

Jarosław Gajda
tel.: -+48-81-538-46-62---
e-mail: j.gajda@pollub.pl
Biblioteka Politechniki Lubelskiej

Joanna Potęga
e-mail: j.potega@bu.org.pl
Biblioteka Narodowa

Ewa Wichlińska
e-mail: ewawich@amu.edu.pl
Biblioteka Uniwersytetu w Poznaniu

Iwona Domowicz
e-mail: Iwona.domowicz@bu.uni.wroc.pl
Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu

Barbara Kozera
e-mail: bkozera@wp.pl
Bałtycka Biblioteka Cyfrowa

Magdalena Rowińska
e-mail: m.rowinska@uw.edu.pl
Centrum NUKAT

Małgorzata Wielek-Konopka
e-mail: Małgorzta.wielek-konopka@uj.edu.pl
Biblioteka Jagiellońska

Marcin Werla
e-mail: mwerla@man.poznan.pl
PCSS

Dawid Śpiechowicz
e-mail: spiechu@gmail.com
Biblioteka Śląska

Agnieszka Salwowska
e-mail: a.salwowska@uw.edu.pl
Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie

Skład Zespołu ds. synonimów:

Tomasz Kalota
Uniwersytet Wrocławski

Marta Dmitruk
Biblioteka Narodowa

Danuta Murzynowska
Biblioteka Narodowa

Monika Jędralska
e-mail: Monika. jedralska@gmail.com
Biblioteka Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu

Joanna Potęga
e-mail: j.potega@bu.org.pl
Biblioteka Narodowa

Marcin Werla
e-mail: mwerla@man.poznan.pl
PCSS

Grupa ds. zagadnień prawnych:

Bożena Bednarek - Michalska
UMK Toruń

Joanna Potęga
e-mail: j.potega@bu.org.pl
Biblioteka Narodowa

Aleksandra Szulz
Biblioteka Uniwersytetu Wrocławskiego

Anastazja Śmiechowska - Karpińska
Biblioteka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Iwona Adach
Biblioteka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Marta Dmitruk
Biblioteka Narodowa

Danuta Murzynowska
Biblioteka Narodowa

Marcin Werla
e-mail: mwerla@man.poznan.pl
PCSS