Polskie Biblioteki Cyfrowe


Polskie Biblioteki Cyfrowe

28 maja 2008 r. w Ośrodku Nauki PAN w Poznaniu odbyło się spotkanie przedstawicieli wszystkich regionalnych bibliotek cyfrowych w kraju, którzy zdecydowali się podpisać porozumienie o współpracy. Na mocy tego porozumienia powstało konsorcjum Polskie Biblioteki Cyfrowe, którego głównym zadaniem będzie koordynacja prac związanych z rozwojem krajowych zasobów cyfrowych.

Tekst porozumienia podpisały następujące instytucje, członkowie, założyciele PBC:

 • Poznańska Fundacja Bibliotek Naukowych,
 • BG Akademia Górniczo-Hutnicza,
 • BG i OINT Politechnika Wrocławska,
 • Biblioteka Śląska,
 • BG Uniwersytet Ekonomiczny Kraków,
 • Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie,
 • Wojewódzka Biblioteka Publiczna Kraków,
 • Biblioteka Politechniki Krakowskiej,
 • Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego,
 • BG Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej,
 • BG Politechnika Białostocka,
 • BG Uniwersytet Opolski,
 • Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu,
 • Politechnika Łódzka,
 • Podlaska Biblioteka Cyfrowa.

Porozumienie w sprawie utworzenia Konsorcjum - Polskie Biblioteki Cyfrowe

Agreement on the creation of a Consortium: Polish Digital Libraries

Warsztaty nt. opracowania zasobów bibliotek cyfrowych 6-8 września 2009 r.