VI Forum Młodych Bibliotekarzy


Poznańska Fundacja Bibliotek Naukowych objęła patronat nad VI Forum Młodych Bibliotekarzy.

VI Forum Młodych Bibliotekarzy:

  • odbędzie się w dniach 15-16 września br. w Poznaniu. Poprzednie fora miały miejsce m.in. w Lublinie, Krakowie i Szczecinie.
  • jest efektem współpracy Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich oraz kilku bibliotek poznańskich i wielkopolskich. Główni organizatorzy to Biblioteka Uniwersytecka UAM, Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego oraz Biblioteka Wyższej Szkoły Bankowej. Partnerują im natomiast: Biblioteka Raczyńskich, Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury, Biblioteka Politechniki Poznańskiej, Biblioteka Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Lesznie.
  • organizowane pod hasłem „OtwarciBibliotekarze.eu” – w związku z przewodnictwem Polski w Unii Europejskiej oraz z tematyką panelu organizowanego podczas Forum pt. „Biblioteki w Europie”
  • skierowane do bibliotekarzy z całej Polski, reprezentujących biblioteki publiczne, szkolne, szkół wyższych itd.
  • ma na celu wskazanie możliwości rozwoju i poszerzenie horyzontów zawodowych i osobistych młodych bibliotekarzy; jest także miejsce spotkań i wymiany poglądów, doświadczeń itd. młodych adeptów zawodu bibliotekarskiego

Podczas VI Forum zaplanowano wykłady i warsztaty, które odbędą się w czterech panelach tematycznych:

  1. Kulturalny bibliotekarz
  2. Biblioteki w Europie
  3. Rozwój osobisty
  4. E-bibliotekarz

Wykłady i warsztaty obejmą zagadnienia związane z wyzwaniami stojącymi przed współczesnymi bibliotekami (m.in. biblioteki jako centra kultury, działania animacyjne w bibliotekach, technologie informacyjne w bibliotekach) oraz rozwojem osobistym i zawodowym bibliotekarzy. W związku z przewodnictwem Polski w Unii Europejskiej zaplanowano także cykl wykładów poświęconych organizacji, funkcjonowaniu i wizerunkowi bibliotek w poszczególnych krajach Unii Europejskiej. (program VI Forum w załączeniu)

Uroczysta inauguracja VI Forum będzie miała miejsce w auli Uniwersytetu Ekonomicznego, a zajęcia odbywać się będą w salach Wyższej Szkoły Bankowej oraz Biblioteki Uniwersytetu im. A. Mickiewicza.
 

PROGRAM
WIĘCEJ INFORMACJI
 


Komitet organizacyjny VI Forum Młodych Bibliotekarzy
pl. Wolności 19
61-739 Poznań