Zarząd i Rada Fundacji


Skład Rady Poznańskiej Fundacji Bibliotek Naukowych na kadencję 2016-2020.

Dr hab. Elżbieta Gołata, prof. nadzw. UEP – Prorektor UEP
Prof. dr hab. Tomasz Martyński - Politechnika Poznańska
Prof. dr hab. Roman Micnas – PAN
Prof. dr hab. Michał Musielak – Prorektor UMP
Prof. UAM dr hab. Marek Nawrocki – Prorektor UAM
Prof. dr hab. inż. Krzysztof Szoszkiewicz – Prorektor UPPZarząd Fundacji


Prezes Zarządu - dr inż. Jan Andrzej Nikisch (nikisch@pfsl.poznan.pl)
Zastępca Prezesa Zarządu - dr hab. Mirosław Górny prof. UAM (mgorny@pfsl.poznan.pl)